Kom verder


Krimpen aan den IJssel is een ondernemende gemeente die graag vooruit denkt en doet. Met zo'n 180 medewerkers zorgen we voor een gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is. Maak jij onze inwoners en bedrijven trots op Krimpen? Kom verder.

Ga aan de slag bij onze organisatie

Onze organisatie is continu in beweging. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken,  gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd. De organisatie is verdeeld in 27 thuisteams die gevormd zijn rondom inhoudelijke thema’s. Onze 27 thuisteams zijn: Directie, Beleid Sociaal Domein, Beleid Samenleven, Beleid Duurzaam Wonen en Werken, Kwaliteit Sociaal Domein, Administratie Sociaal Domein, Procesregie Sociaal Domein, Consulenten Sociaal Domein, Veiligheid, Dienstverlening, Burgerzaken, KCC, Omgevingsloket, Belastingen, Beleid en Projecten openbare ruimte, Beheer en Onderhoud openbare ruimte, Tuyter, Bestuurlijk Juridische zaken, Bestuurssecretariaat, Communicatie, DIB, Financieel Beheer, Financieel Beleid en Advies, Vastgoed/Facilitair, HR, Griffie, Leerplichtambtenaren.

Je werkt daar waar jij je werk het beste uit kunt voeren. We bieden een dynamische werkplek, waardoor je veel in contact bent met collega’s van andere teams. Zo stimuleren we je om verder te kijken dan je eigen vakgebied en het beste uit elkaar te halen!

Aan het hoofd van onze organisatie staat de gemeentesecretaris. De secretaris ondersteunt het college van burgemeester en wethouders en is degene die namens de werkgever overlegt met de ondernemingsraad. Ook vormt de gemeentesecretaris samen met twee directeuren een team. Zij zijn eindverantwoordelijk en het aanspreekpunt voor de gemeentelijke organisatie. 


Wij zijn je nieuwe collega's!

Henry Dijk

Projectleider
Ruimtelijke Ordening
E-mail

Annette Rijsdijk

HR 
adviseur
E-mail

Marcel van Dokkum

Beleids-
medewerker
E-mail

Monika den Broerder

Consulent
Sociaal Domein
E-mail 

Jolanda Treure

Informatie-
medewerker/host
E-mail

Dit bieden we jou

 • Een thuisteam met enthousiaste collega's
 • Een aanbod van cursussen & opleidingen (bijv. time-management, gastvrijheid)
 • Fijne werkplekken (zowel staand als zittend) in het duurzaamste raadhuis van Nederland
 • Tijd- en plaatsonafhankelijk werken
 • Meet & greet events om kennis te maken met collega's en van elkaar te leren
 • Gezellige teamuitjes/borrels die je niet snel zult vergeten :)!

Kom verder


We zijn nieuwsgierig naar wie je bent.

 • Drink een keer kop koffie of thee met ons
 • Lunch een keer mee
 • Schuif aan bij een werkoverleg
 • App met onze collega's: 06 5005 5512 (alleen om te appen)
  Of bel het algemene telefoonnummer: 140180